Change Language:
Ποτάμια
Έβρος Ποταμός
overcast clouds
17°C
Humidity: 69%
Clouds: 100%

Ο Έβρος είναι ένας από τους μεγαλύτερος ποταμούς της νοτιανατολικής Ευρώπης και ο κυριότερος σε μέγεθος πόταμος της Βαλκανικής χερσονήσου. Πηγάζει από τις βορειοανατολικές πλαγιές της Οροσειράς Ρίλα στην Βουλγαρία και εκβάλλει στο Θρακικό Πέλαγος ανατολικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης. Έχει συνολικό μήκος 530 χιλιόμετρα εκ των οποίων τα 204 διατρέχουν το Ελληνικό έδαφος αρδεύοντας στην πορεία του ολόκληρη την πεδιάδα του ομώνυμου νομού. Παραπόταμοι είναι ο Άρδας, στα βόρεια του νομού, ο Ερυθροπόταμος, το Μεγάλο Ρέμα, ο Καμηλοπόταμος, και το Διαβολόρεμα. Η γειτνίαση του ποταμού με τον ορεινό όγκο της Ροδόπης έχει δημιουργήσει ποικιλία βιοτόπων με ιδιαίτερη χλωρίδα και πανίδα. Μάλιστα το Δέλτα που σχηματίζει στο σημείο που εκβάλλει είναι διεθνώς αναγνωρισμένο κυρίως για την ιχθιοπανίδα και ορνιθοπανίδα που διαθέτει και προστατεύεται από την συνθήκη RAMSAR

 

Μυθολογία

Ο Έβρος ποταμός αρχικά λεγόταν Ρόμβος και πήρε το όνομα του από τον γιο του Βασιλιά Κάσσανδρου της Θράκης Έβρο. Σύμφωνα με τον μύθο ο Έβρος συκοφαντήθηκε από την μητριά του, στον πάτερα του, για ανάρμοστη συμπεριφορά και για να αποφύγει την τιμωρία έπεσε στα νερά του ποταμού όπου και πνίγηκε. Με τον ποταμό συνδέεται και ακόμα ένας άλλος μύθος που θέλει τον Ορφέα να κατασπαράσσεται από τις Μαινάδες οι οποίες πέταξαν το κεφάλι του στον ποταμό.

 

Οικονομία

Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή του ποταμού στην οικονομία του νομού. Ο Έβρος αρδεύει την πεδιάδα του νομού ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες. Πέρα από τον ίδιο τον ποταμό σημαντική είναι και η συμβολή των παραποτάμων Άδρα και Ερυθροποτάμου που η άρδευση του τροφοδοτεί- με καλής ποιότητας αδρανή υλικά- μεγάλες πεδινές εκτάσεις. Παράλληλα το Δέλτα του ποταμού είναι ένας από τους πλέον γνωστούς τόπους για κυνήγι πουλιών δημιουργώντας μια μορφή τουρισμού στην περιοχή. Σήμερα αναγνωρίζοντας την ιδιαιτέρας σημασίας οικολογική αξία της περιοχής αναπτύσσονται δράσεις ανάπτυξης οικολογικού τουρισμού ικανές να προσελκύσουν ακόμα μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών από όλο τον κόσμο.

 

Προβλήματα

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιοχές που διατρέχει ο ποταμός είναι οι συχνές και καταστροφικές πλημμύρες κατά την χειμερινή περίοδο. Οι κυριότεροι λόγοι είναι δυο. Από την μια το φράγμα Ιβάϊλογκραντ στο Βουλγαρικό έδαφος που πολλές φορές ξεχειλίζει μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες νερού που διοχετεύονται μέσω του Άρδα στον Έβρο, και από την άλλη τα Ελληνικά και Τουρκικά χωμάτινα αναχώματα στην κοίτη του ποταμού που έχουν σαν αποτέλεσμα το πλάτος του ποταμού να περιοριστεί σε 200 μέτρα από τα 2000 που ήταν άλλοτε καθιστώντας δυσκολότερη την ροή των υδάτων.

Υπάρχουν και ανθρωπογενείς δραστηριότητες που επιβαρύνουν τον υγρότοπο του Δέλτα υποβαθμίζοντας την περιβαλλοντική του αξία. Τα μεγάλα αρδευτικά και αποστραγγιστικά έργα που πραγματοποιήθηκαν για την δημιουργία νέων εκτάσεων άλλαξαν την μορφολογία της κοίτης εξαφανίζοντας βιοτόπους με σπάνια χλωρίδα και πανίδα και αλλάζοντας το υδρολογικό καθεστώς σε μεγάλες εκτάσεις του Δέλτα. Παράλληλα η επέκταση των καλλιεργειών μείωσε τις εκτάσεις βοσκής. Η ανεξέλεγκτη βόσκηση καθόλη την διάρκεια του χρόνου ξεπερνά κατά πολύ την ικανότητα της περιοχής αλλά και αποψιλώνει περιοχές που αποτελούν καταφύγιο σπανίων πτηνών του Δέλτα. Τέλος το κυνήγι και το ψάρεμα αν και είναι δραστηριότητες σύμφωνες με το οικοσύστημα τις περισσότερες φορές γίνονται με τρόπο ανεξέλεγκτο που έχει σαν συνέπεια να μειωθεί ο αριθμός πολλών ποικιλιών ψαριών και πτηνών που επισκέπτονται και ξεχειμωνιάζουν στον υγρότοπο του ποταμού.

 

Χλωρίδα

Στο Δέλτα και κατά μήκος του Ποταμού απαντώνται περισσότερα από 350 είδη φυτών. Στο μεγαλύτερο μέρος του Δέλτα ευδοκιμούν αλοφυτικές κοινότητες που θεωρούνται από τις μεγαλύτερες στον Ελλαδικό χώρο και αποτελούν πηγή διατροφής για αρκετά είδη πτηνών, ενώ σε περιοχές που έχουν αποξηρανθεί παρατηρείται ξεροφυτική βλάστηση. Η βλάστηση εξαρτάται από παράγοντες όπως η σύσταση του εδάφους, η υγρασία, και η αλατότητα. Παράλληλα σε όλη την έκταση του ποταμού συναντάμε υφάλμυρα έλη, χορτολείβαδα, καλλιέργειες καλαμποκιού, αλμυρίκια,  μικρά παραποτάμια δάση, λιμνοθάλασσες, καλαμιώνες, και αμμώδης εκτάσεις.

 

Πανίδα

Λόγω της θέσης του, το Δέλτα του Έβρου αποτελεί χώρο εμφάνισης αρκετών πουλιών που δεν απαντώνται ή είναι σπάνια στον Ευρωπαϊκό χώρο. Στην περιοχή εμφανίζονται 50 περίπου είδη ψαριών, 20 είδη ερπετών και περίπου 40 είδη θηλαστικών. Αυτό όμως που αποτελεί τεράστια κληρονομιά για την βιοποικιλότητα της περιοχής είναι η ορνιθοπανίδα. Στον Έβρο συναντάμε λίγο πάνω από 300 είδη πουλιών (αρκεί να αναλογιστούμε ότι σε όλη την Ελλάδα πλησιάζουν τα 400). Από αυτά κάποια χρησιμοποιούν τον βιότοπο για φώλιασμα και διατροφή (Κορμοράνοι, Γλαρόνια, Πετρίτης, Φιδαετός, Χρυσαετός, Βασιλαετός, Μαυρογύπας κ.α), άλλα υδρόβια, ως καταφύγιο κατά την διάρκεια του χειμώνα (Σαρσέλλα, Καπακλής, Ασπρομέτωπη χήνα κ.α), και άλλα μεταναστευτικά πτηνά ως τόπο ανάπαυσης στο πέρασμα τους προς την Αφρική και την Ασία (Ροδοπελεκάνος, Φοινικόπτερα, Χαλκόκοτα, Μαυροπελαργός και πολλά παρυδάτια πουλιά).

 

Άλλες πληροφορίες

Δημοτικό Τουριστικό Κέντρο του Δέλτα Έβρου : +3(0)2555024310

Κέντρο Πληροφόρησης του Δέλτα Έβρου : +3(0)2551061000